HOTĂRÂREA NR. 167 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia şi al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 01 iulie 2020