HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați – faza PT pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL, CABINETE MEDICALE SI MUZEU ETNOGRAFIC” – localitatea Pâclișa, municipiul Alba Iulia