HOTĂRÂREA NR. 161 privind revocarea Hotărârii nr. 132/30.04.2020 a Consiliului local și aprobarea exonerării, totale sau parțiale, a obligației de plată a chiriilor și redevențelor aferente contractelor de închiriere, concesiune și asociere având ca obiect bunuri proprietate publică sau privată a municipiului Alba Iulia, în care se desfășoară activități suspendate în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri