HOTĂRÂREA NR.154 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a cotei-părți de 91/187 mp din imobilul (teren) situat în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12