HOTĂRÂREA NR. 102 privind modificarea Hotărârii nr. 49/2020 a Consiliului local Alba Iulia, privind aprobarea proiectului „REABILITAREA , MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOCALITĂȚI COMPONENTE: OARDA DE SUS, OARDA DE JOS, PÂCLISA, MICEȘTI ȘI BĂRĂBANȚ”, cod SMIS 126923 și a cheltuielilor legate de proiect