HOTĂRÂRE A NR. 422 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.111552/28.09.2021, formulată de către domnul Trifan Macavei împotriva Hotărârilor nr. 254/2018, 267/1999 și 165/2001, aprobate de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia